Turistkonsult för turistnäringen i Göteborg

En turistkonsult hjälper i första hand till med att locka fler besökare till en stad, ett hotell, eller en restaurang. Turistkonsulten hjälper också till med att utveckla en strategi för företag som arbetar inom turism. Göteborg Aktuell som konsult börjar alltid med en marknadsanalys där frågor ställs till företaget, som om hur personalens språkkunskaper är, om det finns menyer på tyska och om hur tillgängligheten till sevärdheter och attraktioner är.
 
Göteborg Aktuell undersöker också om t ex en restaurang eller ett museum är öppet när de tyska gästerna vill komma och om de kan erbjuda vad en tysk turist efterfrågar. Vi föreslår vilka seminarier eller aktiviteter det svenska företaget kan anordna för att locka till sig tyska turister under lågsäsong. Vi hjälper till att utveckla de aktiviteter som en tysk besökare vill ha när de kommer till Göteborg.
 
Den här sidan är under utveckling.