Mässervice för tysk press och tyska företag

Varje Mässa lockar internationella besökare och tjänar utvecklingen av affärsförbindelser mellan olika länder. Tyskland är en av Göteborgs viktigaste partner utanför Skandinavien. Denna förbindelse är med Europas utveckling allt viktigare och kräver delvis några nya strategier för företag i Tyskland och i Sverige.
 
Förutom redigering, översättning av pressmeddelanden, PR-broschyrer och den vanliga PR-tjänsten som en mässa kräver, erbjuder Göteborg Aktuell en komplett mässervice, som riktas till tyska affärsmän som vill delta på svenska mässor i Göteborg. Denna service hjälper både den svenska och den tyska marknaden i sin utveckling.
 
Göteborg Aktuell erbjuder reklam och direkta kontakter med tyska utställare inom alla områden och uppmuntrar deras deltagande i mässor i Göteborg. Den här tjänsten hämtar inte bara nya utställare till Göteborg, utan främjar också det ekonomiska och vetenskapliga utbytet av produkter, tekniker och vetenskapliga resultat.
 
Naturligtvis erbjuder vi översättningar av alla viktiga handlingar och inbjudningar som riktar sig till tyska utställare. För att öka mässutställare i Göteborg använder vi, inte bara de traditionella metoderna, utan även webbsidor och sociala medier.
 
Göteborg Aktuell hjälper mässans deltagare att förbereda en utställning. Vi hjälper också till att förmedla hotell, restaurang, besöka andra evenemang och aktiviteter i staden, för både deltagare och besökare. Vi hjälper också utställare i byggandet av monter och i sökandet av personal.
 
För att sätta mässor i ett internationellt sammanhang i Göteborg, hjälper Göteborg Aktuell till med att göra en lämplig PR-verksamhet, så att mässorna blir ännu attraktivare för de tyska utställarna och dess besökare.