Svensk service för tyska kontakter

Göteborg Aktuells verksamhet koncentreras huvudsakligen på kulturella, ekonomiska och vetenskapliga förbindelser mellan tyska och svenska företag. Fokus är inställt på samarbetet inom turism och en ekonomisk affärsrelation mellan Tyskland och Sverige. Syftet är också att stödja Svenska Mässans verksamhet gent emot tyska företag och ha en presservice för svenska och tyska medier.
 
Göteborg Aktuell hjälper företag i Göteborg med att knyta kontakter med tyska företag och därmed främja den tyska turismen i Göteborg. Göteborg Aktuell är specialiserade på tjänster för turister, mässervice och har en presstjänst för Göteborg och Västra Götaland, vi erbjuder en fullständig service inom dessa områden.
 
Göteborg Aktuell är specialiserade på Göteborg och den svenska västkusten. Göteborg är inte bara attraktivt för de tyska turisterna, utan också för de tyska företagarna som vill finna affärskontakter här. Närheten till Norge, Danmark och Tyskland öppnar upp portarna, inte bara för Sverige, utan för hela Skandinavien.
 
Vi erbjuder inte bara att göra Göteborg attraktivt för turister, utan erbjuder också en fortlöpande presservice, skriver om politiska, ekonomiska och vetenskapliga evenemang i Göteborg. Vi upprätthåller en ständig kontakt med de företag, som vill delta på Svenska Mässan och hjälper dem att hitta rätt kontakt.
 
För att underlätta för svenska företag att ta kontakt och möjliggöra ett utbyte med tyska företag och turister, erbjuder vi utbildningar av olika slag. Våra utbildningar gör att de svenska företagen förstår den tyska mentaliteten och deras beteende bättre. Vi utvecklar också broschyrer av olika typer i pappersformat för svenska företag, likaså gör vi digitala broschyrer på Internet.
 
För svenska turistföretag, vi räknar här också in hotell, restauranger och företag som har olika attraktioner, erbjuder vi en service som omfattar allt inom PR-aktiviteter och som resulterar i att både tyska affärsmän och turister i Göteborg känner sig välkomna. Detta gör att svenska företag utökar sitt kontaktnät.