Översättning från svenska till tyska

Många viktiga texter skrivs på svenska och presenteras även på engelska, men detta hjälper inte mycket om man vänder sig till de tyska medborgarna, som är intresserade av att delta på en mässa och som är potentiella kunder till ett svenskt företag, eller för att vinna tyska turister.
 
Den engelskan som man lär sig i tyska skolor kan man inte jämföra med engelskan som man läser i svenska skolor och en majoritet av tyskarna känner sig osäkra när de använder sig av det engelska språket och avvisar därför ett bra erbjudande på engelska och begår kanske därmed ett stort misstag.
 
Tyskarna är vana vid att allt som erbjuds finns på sitt eget modersmål, därför förväntar de sig att få samma service när de är utomlands i affärer eller som besökare i övrigt. Man kan ha sina egna funderingar om detta, men faktum är att man med endast en matsedel, en informationsbroschyr och information i övrigt på tyska kan övertyga de tyska besökarna eller affärskontakterna.
 
Att tillgodose affärspartners eller gästers behov betyder mer än att endast göra dem en tjänst. Det är viktigt att de känner sig bekväma och välkomna. Någon som är nöjd är också villig att betala mer för en måltid, att teckna ett avtal, villig att delta i en mässa eller en konferens och att besöka ett museum som han annars inte skulle ha besökt. Tyskarna är den näst viktigaste gruppen av Göteborgs besökare, både privat och i affärsmiljö, detta faktum får man inte underskatta.
 
Göteborg Aktuell är din ideala partner i frågor om översättning, oavsett om det är en broschyr, ett pressmeddelande eller en matsedel. Vi erbjuder en bra översättning i varje enskilt fall och tillhandahåller även all den extra service som de tyska gästerna förväntar sig. Vi vill att de tyska besökarna skall känna sig välkomna.
 
Vi ger våra kunder trygghet så att de kan erbjuda sina kunder den bästa servicen. För att veta mer om våra tjänster kontakta oss via e-post eller formulär.