Företagskommunikation svenska och tyska företag

De företag som arbetar över landsgränserna har problem med att hitta en gemensam nämnare för att arbeta mellan olika kulturer med olika bakgrund och som har andra idéer än en själv. Detta handlar inte bara om val av språk utan också om att känna ömsesidig förståelse.
 
Dagens kommunikation mellan företag innebär i första hand en kommunikation över Internet, men företagets webbsida är bara en liten del av kommunikationen. Utöver webbsidan behöver man också en informationskanal där man kan sända t ex extraerbjudande och information som bara skall gå ut till en specifik grupp av kunder, detta går att skicka ut med automation och håller kostnaderna nere.
 
Den här sidan är under utveckling.